‘De Wet’, statuten, reglementen, codes, intern toezicht, extern toezicht, aansprakelijkheid ….
Het juridische speelveld van de toezichthouder / commissaris is complex. En aan verandering onderhevig, voortdurend lijkt het wel.
Een toezichthouder wil – met collegae – meerwaarde creëren vanuit maatschappelijke betrokkenheid, maar … binnen de juridische kaders! Hoe zien die er precies uit? Wat mag / moet een toezichthouder ‘allemaal’? Wat houdt aansprakelijkheid feitelijk in? Pas als u de piketpaaltjes van het toezicht kent, zult in staat zijn op een goede en effectieve wijze daarbinnen het ‘spel te spelen’.

Jos Streppel (ervaren toezichthouder, lid monitoringcommssie): “De Code kan zeker nog worden verbeterd, vooral door hem eenvoudiger te maken. De remuneratieparagraaf is daar een goed voorbeeld van. Die paragraaf is veel te ingewikkeld geworden.”
De masterclass ‘Piketpaaltjes van Toezicht, de juridische kaders’ schept helderheid in het soms ondoorgrondelijke woud van wetten en regels.

Na het volgen van de masterclass heeft u kennis van en inzicht in:

  • Rollen en verantwoordelijkheden van toezichthouder en bestuurder
  • Trends en ontwikkelingen op juridisch gebied
  • Risicobeheersing vanuit wetgeving
  • Wat is aansprakelijkheid, welke normen gelden daarvoor en hoe ver reikt aansprakelijkheid?
  • Belangrijke lessen uit de praktijk
  • Simulaties, eigen casuïstiek en lastige situaties

De masterclass is sterk interactief. Er is ruimschoots aandacht voor eigen casuïstiek en ervaringen.