Veel toezichthouders/commissarissen willen vanuit ‘gezag’ handelen. Niet vanuit ‘macht’. Heeft de toezichthouder ‘macht’? Zo ja, wat is die ‘macht’? Hoe verhouden de verantwoordelijkheden in de verschillende rollen (toezichthouder, werkgever, adviseur en netwerker) zich tot ‘macht’? Hoe gaat u om met de door de wetgever aan u gegeven macht? Wanneer en hoe gebruikt u uw ‘macht’ als een overijverige of nalatige bestuurder u niet serieus neemt?
Lastige dilemma’s die alle toezichthouders tegenkomen: u staat niet alleen!

Iemand die de fundamenten van zijn macht niet van te voren legt, zou dat met grote persoonlijke
inzet ook achteraf nog kunnen doen, ook al gaat dit laatste gepaard met moeilijkheden
voor de bouwmeester en gevaren voor het bouwwerk.
Machiavelli, Florentijns staatsfilosoof

Na het volgen van de masterclass ‘Omgaan met Macht’ heeft u inzicht in:

  • Het belang van denken in macht en tegenmacht
  • Het gebruik en mogelijk misbruik van macht door bestuurders
  • Uw persoonlijke verhouding tot macht
  • De regels van ‘het spel’ van macht en tegenmacht
  • Hoe u het belang van alle stakeholders kunt dienen door prudent van uw macht gebruik te maken

Een sterk interactieve, op de praktijk gebaseerde masterclass met ruimschoots aandacht voor eigen casuïstiek en ervaringen. U leert hoe ‘het spel’ wel en niet gespeeld moet worden.

U kunt u op de masterclass voorbereiden door lezing van het boek dat u gratis krijgt toegestuurd bij inschrijving: ‘De Toezichthouder’ (Eburon Business 2013), geschreven door mede-inleider Hans de Hoog.

“Wees als toezichthouder altijd op je hoede. Ga niet gelijk akkoord met voorstellen, maar ga uit van gezond wantrouwen.”
Annette van den Berg-Ram, Lid Raad van Toezicht Katholieke Scholenstichting Utrecht

“Verfrissende (en soms onthutsende) inzichten. Goed toepasbaar in de praktijk.”
Ellen Peeters, Adjunct-directeur Start Foundation