De wereld verandert voortdurend en steeds sneller. Organisaties ook. Dat vraagt om nieuwe verandermethoden en interventies. Beweging creëren, ruimte geven aan ondernemende geesten, samen leren. Hoe ontketen je vernieuwing, doorbreek je patronen? Op welke manier intervenieer je succesvol en faciliteer je een zelfstandig veranderende organisatie? Hoe zorg je dat je niet zelf – onbewust en onbedoeld – echte vernieuwing tegenwerkt?

“Prima dag met een inspirerende spreker, die uitnodigt tot reflectie. En volop interactie met een geïnspireerde groep mensen. Stof tot nadenken en actie.”
Directeur, Samenwerkingsverband Gemeenten Waterschappen

“Prikkelende uitwisseling van ideeën over een andere, nieuwe kijk op veranderen!”
Bestuurslid COA

“In de masterclass combineert Arend Ardon zijn verwondering over het nieuwe organiseren met zijn ervaring in organisaties, die op ontspannen wijze in control blijven.”
Lid College van Bestuur, SPOOR OPSO

Arend ArdonDr. Arend Ardon, bedenker van nieuwe verandermethoden en -interventies, deelt in de masterclass ‘vernieuwend veranderen’ zijn ervaringen en inzichten in veranderingsprocessen en de rol van de leidinggevende daarin.
Vaak staan we zélf vernieuwing in de weg, door ingesleten en onbewuste patronen, denkwijzen en gedragingen.

Arend Ardon: “klassieke veranderliteratuur zegt: de leiding heeft een goed plan. Als dat vastloopt dan komt dat door weerstand van anderen. Mijn vraag was: zou het niet ook zo kunnen zijn dat de initiatiefnemer zélf zijn eigen verandering ondermijnt? Vernieuwing komt alleen tot stand langs een vernieuwende weg. Inspiratie kan alleen ontstaan uit inspirerende interventies.”

Het boek van Arend Ardon
In zijn boek ‘Doorbreek de cirkel! – Hoe managers onbewust verandering blokkeren’ (2011) beschrijft hij zo praktisch mogelijk wat werkte en wat niet werkte. In het in 2015 verschenen ‘Ontketen vernieuwing – Blokkades wegnemen en beweging creëren’ ligt de focus op beweging creëren.

Bij deelname ontvangt u ‘Ontketen vernieuwing’

In deze eendaagse masterclass worden de ideeën van Arend Ardon interactief en intensief verkend. Het gaat nadrukkelijk verder dan het ‘aanhoren van een inspirerend verhaal’: in de ochtend deelt Arend Ardon zijn inzichten en ervaringen met u. In de middag wordt u uitgedaagd deze te vertalen naar uw eigen praktijk. Het samen leren staat centraal. U onderzoekt uw eigen denkkader en uw potentie om een ‘leider nieuwe stijl’ te zijn.

Diemen & Van Gestel – search & development of diversity – wil het innovatief vermogen en de effectiviteit van leidinggevenden vergroten door het organiseren van deze masterclass en zo haar ervaringen en inzichten in het begeleiden van ontwikkelingsprocessen delen.

Na het volgen van de masterclass ‘Vernieuwend veranderen’:

  • heeft u inzicht in mogelijke blokkades binnen veranderprocessen
  • verdiept u zich in vernieuwende ontwikkelingsaanpakken, gericht op het ‘ontketenen van vernieuwing’
  • vertaalt u de inzichten naar uw eigen situatie en uw eigen rol

COLUMN Arend Ardon – “Vernieuwing komt zelden van de meerderheid”
Veel managers vinden hun medewerkers te afwachtend. Ze willen meer ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid zien. En dus bedenken ze allerlei goedbedoelde…lees meer