Toezichthouden is een vak! Het stellen van de juiste vragen de kern van dat vak.
De toezichthouder moet ‘horen wat er niet gezegd wordt’ en doorvragen. Hij/zij moet alle essentiële informatie vergaren om te kunnen (be)oordelen, om zo nodig verandering van gedrag van de bestuurder te bewerkstelligen.

Prof.dr. Mijntje Lückerath-Rovers (column Managementscope): “Vanuit de gedachte ‘één dwaas kan meer vragen stellen dat tien wijzen kunnen beantwoorden’ wordt er wel eens geopperd dat er in elke bestuurskamer een hofnar benoemd zou moeten worden”. De toezichthouder moet die hofnar (durven) zijn. Hij/zij moet de bestuurder kritisch én constructief bevragen en tot de kern komen.
Hoe doet u dat?

In de masterclass wordt op interactieve wijze aandacht gegeven aan:

  • board room dynamics, de interactie tussen RvC/RvT en bestuurder
  • uw persoonlijke communicatiestijl, sterktes en zwaktes (met voorafgaand aan de masterclass een uitgebreide rapportage)
  • de juiste vragen stellen, doorvragen, wat is het? Hoe doet u dat?
  • Simulaties, eigen casuïstiek en lastige situaties

“Succesvolle mensen stellen betere vragen. En als resultaat daarvan krijgen ze betere antwoorden.”
Anthony Robbins

Na het volgen van de masterclass ‘De kunst van het vragen stellen’:

  • heeft u zich verdiept in de dynamiek van boardroom dynamics
  • heeft u ervaring opgedaan met kritisch (door)vragen, het stellen van de juiste vragen en het stellen van de vragen op de juiste manier
  • heeft u inzicht in uw persoonlijke communicatiestijlen en wijze van vragen stellen

De masterclass is sterk interactief. Er is ruimschoots aandacht voor eigen casuïstiek en ervaringen. U leert de juiste vragen te stellen, op het juiste moment en op de juiste toon. De technieken zijn gebaseerd op onze uitgebreide ervaring met Raden van Commissarissen/Toezicht en op de inzichten van een ervaren beroepsvragensteller, de journalist.

“Een vraag is het krachtigste beïnvloedingsinstrument wat ik als toezichthouder tot mijn beschikking heb. Het is daarom eigenlijk verplichte kost voor elke toezichthouder de masterclass ‘ De kunst van het vragen stellen’ te volgen.”
Siert Wieringa, Lid Raad van Toezicht Achterhoek VO

“Een uiterst leerzame combinatie van theorie, oefenen en uitwisseling van ervaring en observaties, waardoor je met een scherper zicht op jezelf als toezichthouder en de raden waarin je acteert verder aan de slag kunt.”
Saskia van Opijnen, Toezichthouder en Bestuurder

“De masterclass heeft me gesterkt in mijn overtuiging dat één goed gestelde vraag beter is dan drie haastig uitgesproken oordelen, en dat blijven doorvragen leidt tot het gesprek dat zo hard nodig is.”
Jacqueline Hulst, Haagse Hogeschool