Toezichthouder, bent u al ‘FIT EN PROPER’ volgens de nieuwe Woningwet?

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden.
Eerder al hebben de leden van de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (20 april) en heeft het verenigingscongres van Aedes (23 april) de herziene Governancecode aangenomen.
“Governance is hot” binnen woningbouwcorporaties! Zo wordt onder meer een zogenaamde ‘fit en propertest’ ingevoerd: zowel bestuurders als toezichthouders/commissarissen moeten voldoen aan geschiktheidseisen bij (her)benoeming.

Met het oog op kwalitatief goed bestuur/toezicht is men verplicht tot “het behouden en ontwikkelen van de kennis en de vaardigheden, die met inachtneming van het bij en krachtens deze wet bepaalde noodzakelijk zijn voor het geschikt blijven van personen voor het lidmaatschap van de raad van toezicht.” (Art. 31.2 nieuwe Woningwet).
Geïnteresseerd in wat Diemen & Van Gestel op het gebied van kennisontwikkeling/permanente educatie voor u kan betekenen? Lees hier over onze masterclass ‘De kunst van het vragen stellen’ (7 PE-punten VTW).